Handels- og forretningsbetingelser

Oplysninger om MIIEGO.dk og MIIEGO.com

MIIEGO ApS
Industrivej 1
6330 Padborg
Danmark

Telefon: +45 70 277 887
E-mail: info@miiego.com

CVR-nr.: 32675476

Når du bestiller en eller flere varer på vores hjemmeside, accepterer du de generelle nedenstående handelsbetingelser gældende for MIIEGO ApS. Du skal være fyldt 18 år for at handle på MIIEGO.dk og MIIEGO.com – er du under 18 år skal du have samtykke fra dine forældre.

 

FAST FRAGTBELØB PÅ 29 KR. PÅ ALLE ORDRER I DANMARK.

 

1. Bestilling af varer på hjemmesiden

Du foretager et køb på MIIEGO.dk ved MIIEGO ApS ved at udvælge de ønskede varer og lægge dem i indkøbskurven. Klik på "INDKØBSKURV", så du kommer til indkøbskurven, hvor du har mulighed for at ændre antallet af varer eller fjerne varer.
Under "Dine Oplysninger" skal du indtaste oplysninger om navn, adresse, e-mail samt eventuelle kommentarer til din ordre. Herefter vælger du ”Betalingsmetode” nedenfor. Indtast de oplysninger, som den valgte betalingsmetode kræver, f.eks. betalingskortoplysninger. Herefter skal du tilkendegive, om du accepterer vores forretningsbetingelser. Det gøres i feltet med afkrydsning nederst på siden. Herefter skal du klikke "Fortsæt til betaling". Herefter skal de endeligt acceptere handlen før den gennemføres.
Når din bestilling er gennemført, modtager du en bestillingsbekræftelse pr. e-mail, hvori det fremgår hvilke produkter, du har bestilt. Vi anbefaler, at du gemmer din bekræftelse og evt. printer den ud. Hvis du på et senere tidspunkt har behov for det, kan du få tilsendt en kopi af din bestillingsbekræftelse ved at kontakte vores kundeservice.
MIIEGO.dk kan annullere din ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer.

 

2. Priser

Alle priser på MIIEGO.dk og MIIEGO.com er angivet i danske kroner (DKK) eller Euro (EUR) og er inklusive 25 % moms. Betalingskort- og bankgebyr oplyses inden køb. Transaktionsgebyr overstiger ikke de af PBS fastsatte transaktionsgebyrer.

 

3. Betalingsbetingelser

Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af dansk udstedte Dankort samt Visa-Dankort og en række andre internationale kreditkort. Ved betaling med kort kan der tillægges betalingskortgebyrer (Visa og MasterCard: 1,25% af købsbeløbet, dog min. 1,10 DKK, Dankort: 1,10 DKK. Disse oplyses, inden du vælger at godkende din ordre. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

 

4. Levering

Det er desværre ikke muligt selv at afhente bestilte varer. Som udgangspunkt sender MIIEGO ApS varerne af sted inden for 1-2 hverdage fra afgivelse af ordren. Dog kan enkelte varer have længere leveringstid. Bestilte varer sendes om muligt samlet. Vi tager forbehold for udsolgte varer. Du vil naturligvis blive kontaktet pr. e-mail eller telefon, hvis dette bliver aktuelt.
Da ikke alle vores fragtsamarbejdspartnere er i stand til at sende Track & Trace-information, kan vi desværre ikke garantere, at du vil modtage tracking-oplysninger på alle produkter, du bestiller på MIIEGO.dk og MIIEGO.com. Vores leverancer sker i samarbejde med anerkendte transportører og servicepartnere (GLS, Post Danmark o.a.).

 

5. Aftaleindgåelse

Du skal ved hvert køb hos Miiego ApS acceptere vilkårene i handels- og forretningsbetingelserne. Du opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene giver dig.
På MIIEGO.dk kan købsaftaler med børn og unge under 18 år kun indgås af forældre eller andre, der lovligt kan handle på barnet eller den unges vegne.

 

6. Ændring eller annullering af ordre

Ved ændring af køb efter ordreafgivelse kan du ændre ordren ved at kontakte MIIEGOs kundeservice på info@miiego.com eller per telefon. Kundeservice hjælper dig med at ændre din ordre, men KUN hvis varen/varerne ikke er afsendt. Er varerne allerede afsendt, har du 14 dages returret.

 

7. Fortrydelsesret / returret

Som privatkunde har du ret til at fortryde dit køb, idet du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler på MIIEGO.dk og MIIEGO.com. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du modtager varen.
Du kan fortryde dit køb ved at ved at give os skriftlig besked herom per brev eller e-mail til info@miiego.com. Herefter eller samtidig sender du varen retur til Miiego ApS. Vi forventer, at du afsender varen hurtigst muligt efter, at du har givet besked om fortrydelse. Dog senest 14 dage efter. Når du returnerer en vare, fordi du har fortrudt købet, betaler du selv fragtomkostningerne for returfragten til os. Hvis du vil benytte dig af din fortrydelsesret, skal dette som nævnt ske senest 14 dage efter, at du modtog varen. Hvis den 14. dag er en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. eller 31. december, så udløber de 14 dage på den efterfølgende hverdag.

Du har ret til at tage varen i øjesyn/brug derhjemme under forudsætning af, at du ikke befinder dig i omgivelser der påvirker varen negativt. Vær da opmærksom på at der ved fortrydelsesret vil være en værdiforringelse af varen hvis den er taget i brug. I visse tilfælde vil værdiforringelsen være helt op til 100%, hvis varen ikke længere er salgbar.
Hvis produktet ikke returneres i original og intakt emballage anser vi produktet som værende brugt. Værdiforringelsen af den brugte vare fastsættes ud fra, hvad forretningen kan få for den i et videre salg. Dette afgøres af MIIEGO ApS efter modtagelse af varen. Når vi har fået varen retur og kontrolleret, at den lever op til betingelserne for benyttelse af fortrydelsesretten, overfører vi købesummen fratrukket værdiforringelsen til det medsendte kontonummer inden for få dage. Ved bankoverførsel er det vigtigt, at vi får oplyst dit registreringsnummer og kontonummer.
Mener vi, at betingelserne ikke er opfyldt, for at du kan udnytte fortrydelsesretten, kontakter vi dig pr. e-mail med en begrundelse herfor.

Returnering
Returvarer skal vedlægges kopi af originalfaktura samt oplysninger om, hvorvidt du ønsker varen byttet, eller om du ønsker pengene retur. I tilfælde af, at du ønsker pengene retur, skal vi også bruge registrerings- og kontonummer (IKKE kortnummer) på den konto, som pengene skal overføres til.

Har du ikke hørt fra os inden 7 arbejdsdage efter indsendelse af returvaren, bedes du venligst kontakte os.
Ved returnering af varer, betaler du selv for forsendelsen.
Returvarer skal pakkes forsvarligt ind. Beskadigede returvarer, der modtages af MIIEGO, byttes eller refunderes ikke, hvis skaden er sket på grund af fejlagtig eller mangelfuld indpakning ved returneringen.
Bemærk: Returvarer sendt pr. efterkrav modtages ikke.

Transportskader
Alle transportskader skal meddeles hurtigst muligt til MIIEGOs kundeservice – info@miiego.com

Specielt for erhvervskunder - B2B (Business to Business)
Ved køb på hjemmesiden MIIEGO.dk eller MIIEGO.com er der ingen returret medmindre andet er skriftligt aftalt. I så fald har kunden ret til at få returneret et beløb svarende til den af kunden erlagte pris for varen, når Miiego ApS har godkendt den returnerede vare. Fragtomkostninger, forsikring, gebyrer mv. returneres ikke.
Alle transportskader skal meddeles inden for fire hverdage til MIIEGOs kundeservice – info@miiego.com
Følgende scenarie vil gøre, at ordren (uden undtagelse) bliver betragtet som et erhvervskøb: Fakturaadressen indeholder firmanavn (du må dog gerne få leveret en pakke privat på dit arbejde - benyt da i stedet feltet med alternativ leveringsadresse til dette).

 

8. Reklamationsret

Efter købeloven gives der reklamationsret i 24 måneder på alle varer til forbrugere. Reklamationsretten betyder, at du som kunde kan klage over fejl og mangler ved produktet, som er opstået i op til 24 måneder efter købet. Det er dog en forudsætning, at disse mangler ikke er opstået som følge af fejlagtigt brug af produktet, eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen. Høretelefonernes indbyggede batterier ses dog som en slidtagedel med en begrænset levetid.
Reklamationsretten bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug, hvis serienummer er fjernet eller ødelagt samt hvis varen har været tilsluttet forkert eller med ukorrekt spænding/strømart. Det er endvidere en forudsætning, at manglen var til stede, da du modtog varen første gang.
Du skal reklamere inden rimelig tid efter, du har konstateret manglen.
Når du vil reklamere over et produkt, bedes du kontakte os på info@miiego.com og medsende dit ordrenummer og specificere fejlbeskrivelse.
Når vi modtager din reklamation, sender vi dig en e-mail med adressen, hvortil du skal sende varen. Det er ikke muligt at aflevere varen personligt på vores adresse.
Du kan kræve, at vi afhjælper manglen eller leverer en ny mangelfri vare, hvis forudsætningerne for ombytning er til stede. Dette forudsætter, at reklamationen er berettiget og at afhjælpningen eller omleveringen ikke medfører uforholdsmæssige omkostninger for os.
Det kan ske, at reparatøren f.eks. konstaterer, at der alligevel ikke er fejl i varen. I sådanne tilfælde vil du blive faktureret for forgæves serviceforsøg.
Specielt for erhvervskunder - B2B (Business to Business) For bestillinger via hjemmesiden MIIEGO.dk eller MIIEGO.com er reklamationsperioden alle omstændigheder begrænset til 12 måneder fra levering, medmindre andet er skriftligt aftalt. Reklamationsperioden er seks måneder fra levering, hvad angår batterier. Efter reklamationsperiodens udløb kan kunden således ikke påberåbe denne mangel. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 12 måneders reklamationsperiode.
Kunden er forpligtet til straks og senest dagen efter levering at foretage kontrol af varen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Transportskader skal straks gøres gældende over for transportøren. Konstaterer kunden fejl og mangler, skal kunden straks skriftligt reklamere til info@miiego.com med specifikation af den mangel, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, bortfalder retten til at gøre mangler gældende.

 

9. Ansvar

Miiego ApS påtager sig ikke noget ansvar for forsinkelse.
Miiego ApS påtager sig ikke ansvaret for, at vores varer forårsager: indirekte skade eller følgestab, driftstab; tab af arbejdsfortjeneste, løn, indtægter, opsparing; tab, som du kunne have undgået ved rimelige foranstaltninger eller skader på grund af force majeure.
Miiego ApS påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand.
Ovenstående gælder medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

 

10. Varemodtagelse

Når du modtager dine varer, skal du huske at kontrollere for eventuelle synlige skader.
Er emballagen beskadiget eller bærer præg af andre synlige tegn på defekt, skal du kvittere på fragtbrevet men med forbehold for eventuelle skader på indhold.
Som udgangspunkt skal du aldrig kvittere for en vare, som du mener ikke lever op til det bestilte.

Når du afviser en vare
Kontakt altid kundeservice på info@miiego.com og meddel, at du har afvist varen.
Hvis emballagen er intakt, men du alligevel finder varen beskadiget eller defekt efter udpakning, skal du anmelde det til kundeservice på info@miiego.com. Af bevismæssige årsager bør du kontakte os pr. e-mail straks efter modtagelse.
Uanset om der er tale om synlige eller ikke-synlige skader, bør du kontakte kundeservice, der hjælper dig med at løse problemet.

 

11. Fragtomkostninger

På MIIEGO.dk er der en fast fragtpris på 29 kr. i Danmark per ordre uanset ordrens størrelse og omfang.
Hvis du ønsker at returnere en vare, fordi du har fortrudt købet, skal du selv betale fragtomkostningerne for returfragten til os.
Ved reparation betaler Miiego ApS fragtomkostningerne i det tilfælde, at reparationsservice bekræfter, at skaden er dækket af garantien. Hvis skaden ikke er dækket af garantien, kan Miiego ApS bede dig om at betale fragten.

 

12. Generelt

Persondatapolitik
Hvad gør vi med dine personlige oplysninger?
For at du kan indgå aftale med os fra MIIEGO har vi brug for følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos MIIEGO og opbevares i maksimalt op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Oplysninger afgivet til MIIEGO videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Som registreret hos MIIEGO har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til MIIEGO via e-mail info@miiego.com.

Cookies
På MIIEGO.dk og MIIEGO.com anvendes cookies med det formål bl.a. at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.
Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Logstatistik
Vi bruger en logstatistik på MIIEGO.dk og MIIEGO.com hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes bl.a. med det formål, at optimere vores hjemmeside. 

Ophavsret
Indholdet af denne hjemmeside er ophavsretslig beskyttet, og tilhører MIIEGO ApS.
Hele eller dele af billeder eller andet materiale på hjemmesiden må ikke bruges uden MIIEGOs forudgående tilladelse.

PRIVACY POLICY - UPDATED.

This Privacy Policy describes the data protection practices of MIIEGO ApS (hereinafter as MIIEGO). MIIEGO provides services to users throughout the world based on a distributor/retail distribution model. MIIEGO (located in Padborg, 6330, Denmark) is the data controller of all the data collected through miiego.com, miiego.com/en, miiego.com/dk, and miiego.com/il. If you live in Sweden, Norway, Germany, Netherlands, Russia, Poland, Finland, Australia, and Canada or another country represented by a local MIIEGO domain and you are using a local MIIEGO domain to access our products and services[1], it is the local distributor as the manager and order fulfiller of the particular website, who is the data controller of your information.

If you have questions concerning the data protection, please contact us on normal working days from 09:00-16:00 o’clock by telephone +45 70 277 887 or by mail: info@miiego.com.

PLEASE READ THIS PRIVACY POLICY CAREFULLY TO UNDERSTAND HOW WE HANDLE YOUR INFORMATION. IF YOU DO NOT AGREE TO THIS PRIVACY POLICY, PLEASE DO NOT USE OUR SERVICES. IF YOU HAVE PURCHASED SERVICES SUBJECT TO THIS PRIVACY POLICY, PLEASE DISCONTINUE THE SET-UP OF YOUR SERVICES AND CONTACT MIIEGO USING THE CONTACT INFORMATION STATED IN THIS DOCUMENT.

THE INFORMATION WE COLLECT

This Privacy Policy applies to the information that we collect and use about you when you:

 • Access MIIEGO.com website (including local and regional sites – miiego.se and miiego.nl to a limited extent[2]),
 • Buy products at the MIIEGO.com website (including miiego.se and miiego.nl to a limited extent[3]),
 • Engage with our International Facebook / Instagram account (MIIEGO/MIIEGOSPORT),
 • Contact info@miiego.com resp. + 45 70 277 887 to start a claim procedure,
 • Contact us regarding potential business collaboration directly (via phone, email), resp. at special events (business cards collection)[4]

We refer to the above-mentioned products and services collectively as the “Services."

We obtain information about you through the means discussed below when we provide the Services. Please note that we need certain types of information so that we can provide the Services to you. If you do not provide us with such information, or ask us to delete it, you may no longer be able to access or use our Services.

Information you provide to us

MIIEGO collects a variety of information that you provide directly to us such as:

 • Processing your orders,
 • Requests or questions you submit to us via online forms or email,
 • Your communication and dealing with us (including on our websites, at special events, over the phone, on third-party social media sites, or email),
 • Uploads or posts to the Services
 • Requests for customer support and technical assistance

While some of the Services may not require you to provide any information that can directly identify you by name, the specific types of information we collect will depend upon the Services you use, how you use them, and the information you choose to provide. The types of data we collect directly from you includes:

 • Name, address, telephone number and email address (and company name, address, contact information, and other company details[5]),
 • Billing information, such as shipping address, credit or debit card number, verification number, and expiration date,
 • Information about purchases or other transactions with us,
 • Information about your customer service and maintenance interactions with us,
 • Demographic information such as your gender,
 • User-generated content you post under #miiego resp. #TeamMIIEGO (e.g. the MIIEGO Social Media Community),
 • Any other information you choose to directly provide to MIIEGO in connection with your use of the Services,
 • Information about others. If you request that your MIIEGO purchase is to be shipped to someone other than yourself (such as a gift recipient), we use the information you provide about the other person to fulfil the shipment.

Information we collect through automated means

When you use our Services, we collect certain information as described in this Section. As discussed further below, we and our service providers (which are third party companies that work on our behalf – such as marketing agencies, etc.), may use a variety of technologies, including cookies and similar tools, to assist in collecting this information.

 • Website:  when you use our websites, we collect and analyse information such as your IP address, browser types, browser language, operating system, the state or country from which you accessed the Services, software and hardware attributes (including device IDs) referring and exit pages and URLs, platform type, the number of clicks, files you download, domain names, landing pages, pages viewed and the order of those pages, the amount of time spent on particular pages, the terms you use in searches on our sites, the date and time you used the Services and upload or post content, error logs, and other similar information.

Information we collect through Social Media and other content platforms

 • Social media and other content platforms: If you access the Services through a third-party connection or log-in (e.g., through a social network), you may allow us to have access to and store certain information from your social network profile. This includes your name, gender, profile picture, your “likes” and check-ins, and your list of friends, depending on your settings on such services. If you do not wish to have this information shared, do not use a social networking connection to access the Services. For a description of how social networking sites handle your information, please refer to their privacy policies and terms of use, which may permit you to modify your privacy settings.

When you “like” or “follow” us on Facebook, Instagram, or other social media sites, we may collect some information from you including your name, email address, and any comments or content you post relevant to us. We also collect your information if you sign up for one of our promotions or submit information to us through social media sites.

Information we collect from others

 • MIIEGO may receive additional information such as demographic and statistical information from third parties, such as business partners, marketers, researchers, analysts, and other parties that we may attribute to you based on your assignment to certain statistical groups. We use this information to supplement the information that we collect directly from you in order to derive your possible interests and to provide more relevant experiences for you with the MIIEGO brand and improve MIIEGO products, analytics, advertising.

HOW WE USE YOUR INFORMATION

MIIEGO and/or our service providers, use your information (including any information that we collect, as described in this Privacy Policy) for various purposes - depending on the types of information we have collected and the place from where the information origin.

In general, we use your information for the following purposes:  

 • Complete a purchase, including invoicing and accounting,
 • Respond and deal with your customer service request,
 • Provide you with information about products you have purchased from us,
 • Contact you by email, postal mail, or phone regarding MIIEGO products, offering, other subjects that we think may be of interest to you[6],
 • Customize the advertising and content you see,
 • Customize the content we provide on the Services,
 • Help us better understand your interests and needs,
 • Engage in analysis, research, and reports regarding use of our Services,
 • Secure our websites,
 • Comply with any procedures, laws, and regulations which apply to us where it is necessary for our legitimate interests or the legitimate interests of others,
 • Establish, exercise, or defend our legal rights where it is necessary for our legitimate interests or the legitimate interests of others

Combined Information. For the purposes discussed in this Privacy Policy, we may combine the information that we collect through the Services with information that we receive from other sources, both online and offline, and use such combined information in accordance with this Privacy Policy.

Aggregate/Anonymous Data. We may aggregate and/or anonymize any information collected through the Services so that such information can no longer be linked to you. We may use Aggregate/Anonymous Information for any purpose, including without limitation for research and marketing purposes, and may also share such data with any third parties, including advertisers, promotional partners, and sponsors.

LEGAL BASIS FOR USE OF YOUR INFORMATION

The legal bases for using your information as set out in this Privacy Policy are as follows:

 • Where use of your information is necessary to perform our obligations under a contract with you (for example, to comply with: the terms of service of our websites which you accept by browsing the websites/accepting this privacy policy/purchasing);
 • Where use of your information is necessary for our legitimate interests or the legitimate interests of others (for example, to provide security for our websites, products, operate our business and our Services; make and receive payments; comply with legal requirements and defend our legal rights; prevent fraud and to know the customer to whom we are providing Services).

COOKIES AND SIMILAR TECHNOLOGIES

To collect the information in the “Information We Automatically Collect” section above, we and our service providers use Internet server logs, cookies, tags, SDKs, tracking pixels, and other similar tracking technologies. We use these technologies to offer you a more tailored experience in the future, by understanding and remembering your particular browsing preferences.

For more information on the cookies we use and the purposes for which we use them, please refer to our Cookies Policy. By continuing to use our websites and/or our Services, you are agreeing to our use of cookies as described in our Cookies Policy.

*Please note that you can change your settings to notify you when a cookie is being set or updated, or to block cookies altogether. Please consult the “Help” section of your browser for more information (e.g., Internet Explorer; Google Chrome; Mozilla Firefox; or Apple Safari). You can also manage the use of Flash technologies, including flash cookies and local storage objects with the Flash management tools available at Adobe's website.

ONLINE ANALYTICS AND ADVERTISING

Analytics

 • We use third-party web analytics services (such as those of Google Analytics) on our Services to collect and analyse usage information through cookies and similar tools; engage in auditing, research, or reporting; assist with fraud prevention; and provide certain features to you. To prevent Google Analytics from using your information for analytics, you may install the Google Analytics Opt-out Browser Add-on by clicking here.
 • If you receive email (newsletter) from us, we may use certain analytics tools to capture data such as when you open our message or click on any links or banners our email contains. This data allows us to gauge the effectiveness of our communications and marketing campaigns.

Online Advertising

 • The Services may integrate third-party advertising technologies that allow for the delivery of relevant content and advertising on the Services, as well as on other websites you visit and other applications you use. The ads may be based on various factors such as the content of the page you are visiting, information you enter such as your age and gender, your searches, demographic data, user-generated content, and other information we collect from you. These ads may be based on your current activity or your activity over time and across other websites and online services and may be tailored to your interests.
 • Third parties, whose products or services are accessible or advertised via the Services, may also place cookies or other tracking technologies on your computer, mobile phone, or other device to collect information about you as discussed above. MIIEGO also allow other third parties (e.g., ad networks and ad servers such as Google Analytics, Facebook, and others) to serve tailored ads to you on social media, other sites, and in other applications, and to access their own cookies or other tracking technologies on your computer, mobile phone, or other device you use to access the Services.
 • We neither have access to, nor does this Privacy Policy govern, the use of cookies or other tracking technologies that may be placed on your device you use to access the Services by such non-affiliated third parties. If you are interested in more information about tailored browser advertising and how you can generally control cookies from being put on your computer to deliver tailored advertising, you may visit the Network Advertising Initiative’s Consumer Opt-Out link, the Digital Advertising Alliance’s Consumer Opt-Out link, or Your Online Choices to opt-out of receiving tailored advertising from companies that participate in those programs. To opt out of Google Analytics for display advertising or customize Google display network ads, visit the Google Ads Settings page. We do not control these opt-out links or whether any particular-company chooses to participate in these opt-out programs. We are not responsible for any choices you make using these mechanisms or the continued availability or accuracy of these mechanisms.

*Please note that if you exercise the opt out choices above, you will still see advertising when you use the Services, but it will not be tailored to you based on your online behaviour over time.

Mobile Advertising

When using mobile applications, you may also receive tailored in-application advertisements. We may use third-party service providers to deliver advertisements on mobile applications or for mobile application analytics. Each operating system, iOS for Apple phones, Android for Android devices, and Windows for Microsoft devices provides its own instructions on how to prevent the delivery of tailored in-application advertisements. We do not control how the applicable platform operator allows you to control receiving personalized in-application advertisements; thus, you should contact the platform provider for further details on opting out of tailored in-application advertisements. You may review the support materials and/or the device settings for the respective operating systems to opt-out of tailored in-app advertisements.

HOW WE SHARE AND DISCLOSE YOUR INFORMATION

MIIEGO will share your information in the following ways:

Distribution partners.

We may share information we collect with our MIIEGO business partners (e.g, MIIEGO’s distributors) to deliver products and services to you, ensure a consistent level of service across our products and Services, and enhance our products, services, and your customer experience.

Service Providers.

We provide access to or share your information with selected third parties who perform services on our behalf. They have access to perform these services but are prohibited from using your information for other purposes. They provide a variety of services to us, including billing, sales, marketing, advertising, analytics, research, customer service, shipping and fulfillment, data storage, security, fraud prevention, payment processing, and legal services. Such parties currently include delivery solution providers like Pakkelabels.dk, and their delivery providers like GLS, PostNord, DAO, etc.

Protection of MIIEGO and Others.

We may use information collected from monitoring our websites, online services and emails to protect you, and our employees and our partners. This information may be passed on to the police or to other appropriate authorities if needed. By using our websites and online services, you expressly consent to this.

Business Transfers.

As we continue to develop our business, we may buy, merge, or partner with other companies. In such transactions, (including in contemplation of such transactions) user information may be among the transferred assets. If a portion or all of MIIEGO’s assets are sold or transferred to a third-party, customer information (including your email address) would likely be one of the transferred business assets. If such transfer is subject to additional mandatory restrictions under applicable laws, MIIEGO will comply with such restrictions.

Public Forums.

Certain features of our Services make it possible for you to share comments publicly with other users. Any information that you submit through such features is not confidential, and MIIEGO may use it for any purpose (including in testimonials or other marketing materials). For example, if you submit a product review on one of our Social Media accounts, we may display your review (along with the name provided, if any) on other MIIEGO websites and on third-party websites. Any information you post openly in these ways will be available to the public at large and potentially accessible through third-party search engines.

RETENTION OF YOUR INFORMATION

We keep your information for no longer than necessary for the purposes for which it is processed. The length of time for which we retain information depends on the purposes for which we collected and use it and/or as required to comply with applicable laws.

DATA SUBJECT RIGHTS AND YOUR CHOICES

You have certain rights with respect to your information as further described in this section.

Access to Your Information and Your Legal Rights

If you would like a copy of the personal information that we store about you in our customer databases, please contact us using the details given in the “Contact us” section below. You may be asked to provide some proof of identification so that we can verify that it is you making the request.

This is in addition to your legal rights, including the right to access a copy of your personal information, the right to request the deletion or updating of any inaccurate personal data and the right to object, in some cases, to our processing of your personal data. You can exercise these rights by contacting us using the details given in the “Contact us” section below.

If you are concerned that we have not complied with your legal rights or applicable privacy laws, you may contact your local data protection authority.

Marketing Communications and Sharing

You may instruct us not to use your contact information to contact you by email or phone regarding products, services, promotions and special events that might appeal to your interests by contacting us using the information below. In commercial email messages (newsletter), you can also opt out by following the instructions located at the bottom of such emails. Please note that, regardless of your request, we may still use and share certain information as permitted by this Privacy Policy or as required by applicable law. For example, you may not opt out of certain operational emails (automatic order confirmation, customer service email communication).

Cross-device Tracking Opt-Out

If you wish to opt out of cross device tracking for purposes of interest-based advertising, you may do so through your Android or Apple device-based settings.

THIRD PARTY LINKS AND FEATURES

The Services contain links to third-party websites such as social media sites, and also contain third-party plug-ins (such as the Facebook “like” button and Instagram “follow” button) and functionalities. If you choose to use these sites or features, you may disclose your information not just to those third-parties, but also to their users and the public more generally depending on how their services function. MIIEGO is not responsible for the content or practices of those websites or services. The collection, use, and disclosure of your information will be subject to the privacy policies of the third-party websites or services, and not this Privacy Policy. We urge you to read the privacy and security policies of these third-parties.

CHILDREN’S PRIVACY

YOU need to be 18 years or older to order on our website. We do not knowingly seek or collect personal information from or about children without the consent of a parent or guardian.

If MIIEGO becomes aware that personal information that has been submitted to relates to a child without the consent of a parent or guardian, MIIEGO will use reasonable efforts to:

 • Delete that personal information from its files as soon as possible,
 • Ensure, where deletion is not possible, that this personal information is not used further for any purpose, nor disclosed further to any third party,
 • Any parent or guardian with queries regarding our processing of personal information relating to their child should contact us using the details provided in the “Contact us” section.

INTERNATIONAL USERS

If applicable, you may make a complaint to the data protection supervisory authority in the country where you are based. Alternatively, you may seek a remedy through local courts if you believe your rights have been breached.

HOW WE PROTECT YOUR INFORMATION

MIIEGO takes technical and organizational security measures to protect your information against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorized disclosure or access.

We take number of steps to protect your information from unauthorised access, use or alteration and unlawful destruction, including where appropriate:

 • Using Secure Sockets Layer (SSL) encryption when collecting or transferring sensitive information, such as credit card details (SSL encryption is designed to make the data unreadable by anyone but us)
 • Limiting access to the information we collect about you (for instance, only those of our personnel who need your information to carry out our business activities are allowed access)
 • Putting in place physical, electronic, and procedural safeguards in line with industry standards

However, no method of transmission over the internet, and no means of electronic or physical storage, is totally secure. As such, you acknowledge and accept that we cannot guarantee the security of your information transmitted to, through, or on our Services or via the Internet and that any such transmission is at your own risk.

EMPLOYMENT APPLICATIONS

MIIEGO might collect employment applications send to us through email. Any information that MIIEGO collects in connection with the employment applications is handled consistent with this Privacy Policy. MIIEGO will use and share your information only for employment purposes, such as evaluating you for a job opportunity or communicating with you about your interest, and where sharing is required by law. If you have any questions about the handling of your employment application data, please contact us at info@miiego.com or click herefor additional MIIEGO contact information.

CHANGES TO OUR PRIVACY POLICY

MIIEGO reserves the right to amend this Privacy Policy at any time to reflect changes in the law, our data collection and used practices, the features of our Services, or advances in technology. MIIEGO will make the revised Privacy Policy accessible through the Services, so you should review the Policy periodically.

You will be able to see the “Effective Date” of the privacy policy at the beginning of the document. The date serves as the indication for you to see whether the Privacy Policy was updated. By continuing to use the Services, you are confirming that you have read and understood the latest version of MIIEGO Privacy Policy.

MIIEGO CONTACT INFORMATION

If you wish to contact us or have any questions about or complaints in relation to this Privacy Policy, please email us at info@miiego.com or click here for additional MIIEGO contact information.


[1] As stated below in the section “The Information we collect” – accessing the website, buying MIIEGO products, engaging with local MIIEGO Social Media accounts, contacting our distribution partner regarding customer service issues, contacting our distribution partner regarding potential distribution in the area,

[2] We cooperate with chosen markets on online campaigns, thus it is a MIIEGO international employee who has limited access to the information on these sites as well.

[3] A MIIEGO International employee has access to see your personal information after placing the order. However, we are not able to manipulate or further proceed with this information.  It is in full the local distributor responsibility to do that.

[4] Applicable towards our business partners (potential, current and/or future).

[5] Applicable to MIIEGO Business partners

[6] Applicable to our Business Partners only,

 

COOKIE POLICY

We use cookies and similar technologies for a wide range of purposes on our website and email communication to deliver our services and to improve your user experience. This policy describes the categories of cookies that we use (and used by our partners), what they are used for, and how you can change your preferences. We also list the specific cookies used on the website.

Cookie Policy

MIIEGO ApS (hereinafter as MIIEGO) is the owner and company responsible for the website miiego.com. MIIEGO® is a registered trademark. MIIEGO ApS is a Danish company with head office in Padborg, Denmark.

This policy explains the technologies that we may put in place to collect information about the use of our website and email communication. These technologies are used by almost every website and are contained in almost every commercial email communication sent via the Internet and are known as “cookies” and “web beacons”.

Please note that if you live in a country represented by a local MIIEGO domain and if you are using a local MIIEGO domain to view and access our products and services, it is the local MIIEGO distributor who is responsible for the local/regional website. These distributor companies may also have their own policies relating to the use of cookies and web beacons available on their websites.

What is a cookie?

A cookie is a small amount of data, which often includes a unique identifier. Cookies may be sent to your browser when you visit our website. They are stored by your web browser on your device.

Some cookies are only stored for the duration of your visit to our website. These cookies are known as session cookies. Others, known as persistent cookies, may remain stored on your computer after your visit and may be accessed by our website every time you re-visit our website.

Some cookies that are stored when you visit our website may be stored and accessed by other companies.

 • Where a social network’s ‘like’ or similar button is displayed on one of our websites, that social network may store and access its own cookies to provide the button’s functionality and for other purposes (see the privacy/cookie policy of that social network for more information).
 • Where we use an advertising partner, that advertising partner may store and access its own cookies in order that we and they can target adverts to you about the MIIEGO products you have been browsing on our websites.

How MIIEGO use the information we collect?

 • Essential cookies. We may use essential cookies in order to enable you to receive the services that you request via our website. Without these cookies, services that you have asked for cannot be provided.
 • Performance cookies. We may use performance cookies that collect information about how our website, advertisements and email communication are used and to flag to us if an error occurs. These cookies may be used to collect quite detailed technical information such as the last visited website, the number of pages visited, whether or not email communication is opened, which parts of our website or email communication are clicked on, and the length of time between clicks etc. While this information may be associated with details such as your IP address, domain or browser information, it is analysed only in general aggregate with information from other users and not in a way that would directly identify you.
 • Referral cookies. We may access referral cookies that are sent to your device by the websites of our business partners. These cookies are used to identify each time our business partners refer someone to our website and whether or not that person’s visit results in the purchase of a MIIEGO product. This information may be disclosed to our business partners, but only in an anonymous manner and not in a way that would directly identify you. We use this information to meet our contractual obligations to our business partners and to assist our business partners to improve the effectiveness of their websites.
 • Functional cookies. We may use functional cookies that are not essential but enable various helpful features on our websites.
 • Targeting or advertising cookies. These may be used on our websites to deliver advertisements and to contact you with marketing communication that is more relevant to you and your interests. These cookies may collect quite detailed information about your browsing habits across our website (such as which products and services you have clicked on). They may also be used to recognise when you re-visit our website and/or visit a website that is part of one of our advertising partner’s network.

Third party cookies.

Your use of our website may result in some cookies being stored that are not controlled by MIIEGO. This may occur when the website you are visiting makes use of a third-party analytics or marketing automation/management tool (such as those offered by Google and Oracle) or includes content displayed from a third-party website, for example, YouTube or Facebook. This will result in you receiving cookies from these third-party services. MIIEGO may not control the storage or access to these cookies. You should review the privacy and cookie policies of these services to find out how these third parties use cookies.

Web beacons.

Web beacons, also known as single pixel or clear gif technology, or action tags, may be used on our websites and in our communication. This technology tells us which visitors clicked on key elements (such as links or graphics) on a web page or email. When you ask us to send you promotional information or a newsletter, we may use web beacons to track which emails are opened. We use this information to optimize our content, services and communication.

Web beacons usually function with cookies and can be turned off by disabling. Some email software and web browsers can also be configured to stop pictures being downloaded automatically. This will also prevent the web beacon from functioning until you decide to download the pictures.

Disabling cookies

You can always disable cookies in your browser. Below is how to prevent new cookies from being installed and how to delete existing cookies. The exact procedure depends on which browser you are using.

Internet Explorer

To prevent new cookies from being installed and delete existing cookies:

 

http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies

Firefox

To prevent new cookies from being installed:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-...

To delete existing cookies:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites...

Google Chrome

To prevent new cookies from being installed and delete existing cookies:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari

To prevent new cookies from being installed and delete existing cookies:

http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471