Tarbijamängu läbiviimise kord on kehtestatud GPS Eesti OÜ poolt käesolevates reeglites. Kõik otsused tarbijamängu läbiviimisel on lõplikud.

 • Tarbijamängus võivad osaleda igas vanuses isikud, kui ole konkreetses mängus märgitud teisiti.
 • Võidetud auhinda ei saa välja võtta rahas ega asendada muu auhinnaga.
 • Loosis ei osale GPS Eesti OÜ töötajad ega nende pereliikmed.
 • Loosimise võitjat teavitatakse võidust tavaliselt sotsiaalmeedia kanalis. Kui võitjaga ei saada ühendust hiljemalt 2 nädala jooksul, tühistatakse auhinna võit antud isikule.
 • Auhinnad antakse üle GPS Eesti OÜ esindustes.
 • Auhinnale peab järgi tulema selle võitnud isik.
 • Võitjast tehakse esinduses koos auhinnaga pilt/video.
 • Kui võijta ei saa auhinnale järgi tulla, saadetakse auhind postiga, võitjal tuleb Gps Eesti sots.meedia tarbeks tägida @miiegoeesti oma enda kontol – teha pilt või story ja postitada see enda isiklikul kontol.
 • Auhindasid väljastatakse kuni 1 kuu võidu väljakuulutamisest. Hiljem võitu enam välja ei anta.
 • GPS Eesti OÜ`l  on õigus teatada võitja nime oma kodulehtedel ning sotsiaalmeedia kanalites.
 • GPS Eesti OÜ`l on õigus vääramatu jõu ilmnemisel tarbijamäng ühepoolselt katkestada, teavitades sellest viivitamatult kodulehel või sotsiaalmeedia vahendusel.
 • Kõik pretensioonid tarbijamängu korraldamise või läbiviimise kohta tuleb saata GPS Eesti OÜ`le, elektroonilisel aadressil info@miiego.ee, märksõnaga “Loosimäng”.